Điều Khoản Sử Dụng 97win

Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách sử dụng dịch vụ 97win, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo toàn bộ các điều khoản sử dụng được mô tả trong bài viết này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngưng sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

Quyền và Trách Nhiệm của tất cả  người chơi

Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Bạn chịu trách nhiệm đối với bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.

Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật lệ nào.

Bảo Mật Thông Tin

97win cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống.

Chính Sách khi Thanh Toán và Hoàn Trả

Các giao dịch thanh toán sẽ được thực hiện thông qua các phương tiện thanh toán được 97win chấp nhận.

Chính sách hoàn trả và hủy bỏ sẽ tuân theo quy định cụ thể trong từng loại dịch vụ.

Chấm Dứt Dịch Vụ

97win có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho bất kỳ tài khoản nào vi phạm các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.

Thay Đổi Điều Khoản

97win có quyền điều chỉnh và cập nhật các điều khoản sử dụng này. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào qua email hoặc thông báo trên trang web.